Undervisningsmiljøvurdering

Den lovpligtige vurdering skal indeholde:

  • Kortlægning
  • Vurdering
  • Handlingsplan
  • Opfølgning

Arbejdsmiljøgruppen vil på grundlag af indberetninger og kontakt med Arbejdsmiljøudvalget vedligeholde denne undervisningsmiljøvurderingen.

Kortlægning

Observerede undervisningsmiljøproblemer:

  • Fysiske forhold, fx undervisningsslokalet, omgivelserne, støj og belysning
  • Psykiske forhold, fx tidspres, ensformighed og alenearbejde
  • Æstetiske forhold, fx læsesale, toiletter og kantiner.

bedes indberettet til Arbejdsmiljøgruppen via  E-mail: sikker@imf.au.dk

Vurdering

Følgende undervisningsmiljøproblemer er registrerede og vurderede:

Handlingsplan

Følgende undervisningsmiljøproblemer er registrerede og en prioriteret plan for løsning er opstillet:

Opfølgning

Arbejdsmiljøgruppen og Arbejdsmiljøudvalget vil justere handlingsplanen efter behov.

Seneste justering: 08/04-2010.