Udvalg

Ledelse

 •  Jacob Schach Møller, institutleder
 • Annette Møller, sekretariatsleder

Institutledelse

 •  Jacob Schach Møller, institutleder
 • Andreas Basse-O'Connor, viceinstitutleder for forskning
 • Annette Møller, sekretariatsleder
 • Kristian Hvidtfelt Nielsen
 • Peter Jørgensen
 • Steen Thorbjørnsen, viceinstitutleder for uddannelse

Forskningsudvalg

 • Andreas Basse-O'Connor, formand
 • Jacob Schach Møller, institutleder
 • Sergey Arkhipov (matematik)
 • Rodrigo Labouriau (stokastik)
 • Cristiano Spotti (matematik)
 • K. Brad Wray (videnskabsstudier)

Institutforum

Funktionsperiode: 2 år for VIP og TAP; 1 år for studerende gældende pr. 01.05.2012.

 • Jens Ledet Jensen, konstitueret institutleder

VIP-repræsentanter

 • Niels Lauritzen
 • Steen Thorbjørnsen

TAP-repræsentant

 • Lars Madsen

Studenter-repræsentanter

 •  
 •  
 •  

MATH erhvervsudvalg

 • Rodrigo Labouriau, formand
 • Jan Pedersen

Ph.d.-udvalg

 • Peter Jørgensen, formand
 • Erik Skibsted
 • Markus Kiderlen
 • Matthias Heymann

Uddannelsesudvalg

VIP repræsentanter

 • Steen Thorbjørnsen, formand
 • Anders N. Jensen (cand, mat)
 • Lars N. Andersen (cand, stat)
 • Kent Andersen (cand, mat-øk)
 • Samuel Schindler (css)
 • Andreas Klose (bachelor, mat-øk)
 • Andrew Swann (bachelor, mat)

Studenterrepræsentanter

 • Laura Haunstrup Reimick (BA, mat)
 • Cecilie Heidmann (BA, mat-øk)
 • Maria Askholm Nielsen (KA, mat-øk)
 • Nikolaj Nyvold Lundbye (KA, stat)
 • Stig Løvschall Grøntved (KA, css)

Formidlings- og alumneudvalg

VIP repræsentanter

 • Simon Kristensen, formand
 • Ute Hahn
 • Andreas Klose

TAP repræsentant

 • Louise K. Thorsen
 • Anne-Dorthe Villumsen

Lokaleudvalg

 • Andes Kortegaard  (phd)
 • Søren Kjærsgaard (mat)
 • Amalie Herling (mat-øk)
 • Annette Møller - overordnede spørgsmål
 • Anne-Dorthe Villumsen - den daglige drift

Udvalg for international studenterudveksling

 • Gergely Bérczi (udveksling indkommende), formand
 • Simon Kristensen (udveksling udgående)

Samarbejdsudvalg (LSU)

A-siden

 • Jacob Schach Møller, formand
 • Annette Møller
 • Peter Jørgensen

B-siden

 • Jan Frahm
 • Rodrigo Labouriau
 • Marina Behrend

Arbejdsmiljøgruppe (MATH)

 • Leder i arbejdsmiljøgruppen: Anders Nedergaard Jensen
 • Arbejdsmiljørepræsentant: Lars Madsen
 • Observatør for de ph.d.-studerende: Maiken Balman Gravgaard

Arbejdsmiljøudvalg (LAMU)

 • Formand: Institutleder Jacob Schach Møller
 • Leder i arbejdsmiljøgruppen: Anders Nedergaard Jensen
 • Arbejdsmiljørepræsentant: Lars Madsen
 • Observatør for de ph.d.-studerende: Maiken Balman Gravgaard 

Kunstudvalg

 • Randi Mosegaard
 • Jesper Funch Thomsen
 • Anne-Dorthe Villumsen
 • Bent Ørsted