Kommende aktiviteter

Se aktivitetskalenderen på instituttets eksterne hjemmeside for flere aktiviteter.