Interne mailinglister

MATH har en del mailinglister til intern brug. Nogle kan bruges af alle, andre har mere form at envejskommunikation hvor kun en håndfuld har mulighed for at skrive til.

Tip: Når man skal fremsøge et #Navn alias i fx webmailen anbefales at man trykker på To for at komme til søgningen, og så laver sin søgning i Global Offline Address List, idet #Navn ikke altid dukker op i de andre lister. Tryk på + for at vælge og luk interfacet for at returnere til emailen med dine valg.

Outlook/webmail

I Outlook/webmail administreres en del medarbejderlister, som kan nås via #MATH prefix (anvend personsøgning for at vælge en)

 • #MATH VIP, alle ansatte inkl. CSS (admin: Lars)
 • #MATH TAP, TAP gruppen ved instituttet (admin: Lars)
 • #MATH Alle, sender til #MATH VIP + #MATH TAP (admin: Lars)
 • #MATH PhD, dette er et Outlook alias for en ekstern mailmanliste.
  Kun medlemmerne på listen, inkl. udvalgte TAPere kan skrive til listen. Husk, man kan kun skrive til listen fra den emailadresse man er registreret med. Skrives der fra andre adresser, eller skriver man til den uden at være medlem af listen, så tilbageholdes emailen indtil en administrator har set på den.
  Denne mailmanliste inkluderer alle ph.d.-studerende ved MATH+CSS. Listen udvides løbende hen over året. Ryddes op hvert år i januar, hvor de ph.d.-studerende som blev færdige året før, fjernes. Er man færdig som ph.d. og gerne vil af listen inden den efterfølgende januar, så kontakt Lars. (admin: Lars og Randi).
 • #MATH mathgrp, Outlook alias for mailmanlisten for MATH gruppen.
 • #MATH stochgrp, Outlook alias for mailmanlisten for STOCH gruppen.

Outlook/webmail — CSS

Videnskabsstudier har også deres egne interne Outlook lister, alle administreres af Randi.

 • #CSS VIP, CSS ansatte
 • #CSS TAP, CSS TAPer
 • #CSS PhD, CSS ph.d.-studerende
 • #CSS alle, sender til #CSS VIP + #CSS TAP + #CSS PhD

Sende mails til de studerende

Dette har vi nu fået adgang til at kunne gøre via Black Board. Bemærk at det kun er Anne-Dorthe og Lars som har adgang til denne feature (Lars har adgang til alle under MATH mens Anne-Dothe har til "alle studerende ved MATH" samt separate lister til kandidatstuderende).

Der kan udsendes svarende til

 • alle studerende ved MATH
 • alle studerende under matematik
 • alle studerende under matematik-økonomi
 • alle studerende under mat/bachelor
 • alle studerende under mat/kandidat
 • alle studerende under datavidenskab/bachelor
 • alle studerende under statistik/kandidat
 • alle studerende under videnskabsstudier/kandidat
 • alle studerende under mat-øk/bachelor
 • alle studerende under mat-øk/kandidat

Bemærk at man kan ikke kun sende til alle bachelorstuderende ved MATH, der skal man sende separat til hver af de tre grene.


Tidligere features

Vi har tidligere vedligeholdt en mailmanliste med de studerende som havde været fordi bachelordelen,  #MATH Kandidat i Outlook. Denne liste vedligeholdes ikke mere, grundet vi nu har adgangen via BB.