AU segl

Mange vælger at inkludere AUs segl på forsiden af deres opgaver, specialer og lignende.

Husk at der er regler for hvad og hvornår man må anvende det. Men grundlæggende kan man sige, at segl, logo og navnetræk må anvendes af studerende og ansatte, når det har at gøre med universitetets virksomhed. Segl, logo og navnetræk må IKKE anvendes til kommercielle formål, der ikke har at gøre med universitetets egen virksomhed eller som er aftalt med universitetet.

Det kan også være nyttigt at anvende AUs officielle farver i sine LaTeX dokumenter, farverne kan ses via kunket herunder

Ved brug af pakken xcolor kan AUs standard blå defineres i LaTeX via

\definecolor{AUdefault}{RGB}{0,61,133}
\definecolor{AUdefault}{cmyk}{100,80,0,75}

Her tillader RGB værdier fra 0 til 255, rgb tager værdier mellem 0 og 1, og cmyk tager værdier mellem 0 og 100.