Grade centre

Grade centret (GC) er en central komponent i brugen af BB. Stiller man en opgave så ender opgaven i GC og underviser eller instruktorer kan angive point til opgaven.

Det primære vi pt har anvendt GC til, er som afleveringsprotokol. Dvs. afleveringssøjler oprettes direkte i GC, og instruktorerne skal så ved hver aflevering angive bestået/ikke bestået (angivet som 1 eller 0). I det følgende vil vi beskrive hvordan vi har sat dette op til Calculus 2.

Godt råd: Hvis man er underviser og man anvender GC, kan det være en god ide at bede BB-support om at oprette en dummy-bruger til dig. Vi kan se mange ting via student-view i BB, men vi kan ikke se den såkaldte "My grades/Mine karakterer". Så hvis man fx skjuler nogle søjler i GC, så kan man ikke vide om dette også slår igennem i "My grades" (det gør det nemlig ikke, med mindre man gør det rigtigt).

Med en dummy-bruger, kan man så tilføje denne bruger som studerende på sit kursus, og kan så i en ekstra browser så præcist hvad de studerende kan se.

Oprettelse af afleveringsprotokol

I denne test vil vi oprette

 • bedømmelsesfunktioner (omskrivning af point til en tekstbaseret karakterskala)
 • 6 afleveringssøjler
 • 1 sølje til at angive om man er indstillet til eksamen (4/6)

Bedømmelsesfunktioner

Vi opretter disse først søjlerne skal anvende disse.

GC -> Full GC -> Manage Grading Schemas -> Create Grading Schema

Den første skal sørge for at studerende ser noget fornuftigt i stedet for 1 eller 0.

 1. Angiv navn på schemaet, fx Godkendt/Afvist
 2. Schema Mapping:
  99%-100%    -> Godkendt
  0%-<99%  -> Afvist
 3. Submit

Lav endnu en med denne data

 1. Angiv navn på schemaet, fx Eksamensindstilling
 2. Schema Mapping:
  66%-100%    -> Indstillet
  0%-<66%  -> Afvist
 3. Submit

Opret afleveringssøjler

GC -> Full GC -> Create Column

Gør følgende 6 gange

 1. Angiv navn på søjlen, fx Aflevering 1
 2. Primary display: Godkendt/Afvist
 3. Secondary display: Score
  - gør at instruktorerne faktisk kan se hvad de indtastede, så det er nemmere at undgå fejl.
 4. Points possible: 1
 5. Submit

Til slut opretter vi søjlen med eksamensindstilling

GC -> Full GC -> Create Calculated Column -> Total column

 1. Angiv navn på søjlen, fx Indstilling til eksamen
 2. Primary Display: Eksamensindstilling
 3. Selected Columns: Include in Total:
 4. Hver af afleveringssøjlerne markeres og flyttes over i kassen til højre (alle seks)
 5. Calculate as running total: No
 6. Submit

Bemærk: Selv om man har sagt til en søjle at det er 1 point tilgængelig, så vil BB ikke brokke sig hvis man indtaster et tal som er for stort!!! Man får ved udtræk heller ikke de indtastede værdier med. Der er nogle forskellige andre ting man kan gøre for at få de faktiske point scores med i udtræk, kontakt evt Lars Madsen for mere info.

Lidt om skjuling af søjler i GC

I GC kan man via Manage -> Column Organization kan man justere på rækkefølgen og synligheden af søjlerne i GC.

Men der er et problem: Skjuler man en søjle, fx Total og Weighted Total så er disse faktisk fortsat synlige i de studerendes My Grades oversigt!!! Derfor kan det være en ret god ide at sørge for at have en dummy bruger som vi nævnte i starten.

For at gøre en søjle udsynlig for studerende samt i GC, skal man gøre følgende

 1. I GC trykker man på v ved siden af søjlenavnet (giver ekstra menu)
 2. Tryk Hide from Students (on/off)

Herefter kan vi på samme måde gøre søjlen usynlig for instruktorerne via

 1. I GC trykker ma pån v ved siden af søjlenavnet (giver ekstra menu)
 2. Tryk Hide from Instructor View

For at få dem tilbage til instruktor view, skal man gennem Manage -> Column Organization, og skal så eksplicit markere de søjler som skal vises igen.