BlackBoard tips

Adgang sker via

  • bb.au.dk, login via WAYF lige som på andre AU sider (den folder sig ud til den korrekte url)

Support

Hos MATH har følgende personer også mulighed for generelt at hjælpe: Lars, Anne-Dorthe og Maiken.

  • Når der er noget som ikke virker eller mangler i BB, bedes man dog kontakte supporten, de svarer meget hurtigt.

Sprog

Som standard er BB på engelsk, man kan i sine personlige indstillinger vælge at få et dansk interface (dette kan de studerende også selv vælge).

Umiddelbart anbefales det at man anvender det engelske interface, idet man med den danske sprogpakke vil opleve at der vil være en blanding af dansk og engelsk, hvilket kan ende op med at virke forvirrende.

Noter

  • BlackBoard erstatter AULA
  • Studerende tilføjes automatisk til de kurser de er tilmeldt i STADS. Er man eftertilmeldt i STADS kan der gå et døgn får man har adgang til siden i BB.
  • Som udgangspunkt er det kun de tilmeldte brugere på kurset som har adgang til kursushjemmesiden. (I modsætning til AULA hvor MATH har anvendt et princip om total åbenhed.)

Tips man kan give studerende som har problemer med BB

  • Kan den studerende logge ind på BB? Hvis ikke så tjek lige http://studerende.au.dk/selvbetjening/blackboard-e-laeringssystem/, hvis der fortsat er problemer, så skal den studerende op og snakke med helpdesken.
  • Studerende kan godt logge ind, men kan ikke finde kurset. Anvend Courses/Kurser linket i navigationsbaren i toppen. Der står alle de kurser man er tilmeldt.
    På forsiden af ens personlige B side, finder man normalt også en liste over kurser som er opdelt i kvarterer. Den har der været mange som ikke har kunnet finde ud af at folde ud. Hint: Tryk på trekanten.