Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Matematik IT Linux adgang

Linux adgang

2019: Fremadrettet vil MATH gå over til at vi ikke længere vil drive Linux servere, som vore brugere kan anvende. Det har vist sig at maskinerne blev anvendt for sjældent, og i stedet for at hvert institut har en server til Linux ting, så kunne AUIT lige så godt lave nogle fælles servere, som alle på hele AU kunne anvende.

Linux server til generel brug

Skal man lave en simulering, beregning eller lignende på en Linux maskine kan man fremover anvende serveren

  • linuxapp.au.dk

Maskinen er kun tilgængelig via SSH. For at logge ind på den skal man bruge sit auAUID samt sit normale password. Dvs man kan logge ind via

  • ssh -l auAUID linuxapp.au.dk

Bemærk at maskinen anvender generelt AU Linux filsystem, og at dette ikke har noget med MATHs eget Linux filsystem (så dine filer på MATHs Linux system er ikke at finde på LinuxApp, dem skal du selv have flyttet rundt på).

BEMÆRK: For at undgå en masse tomme konti, har man valgt at studerende ikke automatisk har har et filområde på LinuxApp serverne. Man bedes i stedet kontakte den lokale helpdesk, og bede dem om at få dette oprettet.

Hvis helpdesken ikke hvad hvad LinuxApp serverne er for noget, så mind dem om at den er beskrevet i helpdeskens interne wiki, og at de skal oprette en sag til GenApps så den man kan blive oprettet.

Over tid er det meningen at MATHs legacy Linux filsystem skal flyttes over på det nye AU Linux filsystem.

På LinuxApp vil man bl.a. finde MatLab, Mathematica, SAS, R, python, CPLEX etc. Hvis det er gratis og det findes til Ubuntu er man meget large mht at installere tingene. Tag venligst kontakt til AUIT vedr detaljer (Helpdesken skal videresende forespørgsler til AUs Linux folk).

Bemærk at linuxapp.au.dk kun  er tilgængelig via SSH, og hvis man er på Eduroam eller udenfor AUs kablede netværk, skal man benytte VPN før man kan komme i kontakt med maskinen.

Bemærk at der er tale om kraftige servere (LinuxApp dækker faktisk over tre separate servere), men der er ikke tale om supercomputere, og maskinerne har ikke tilsluttet GFX kort, så man kan ikke anvende GPU beregninger.

Da linuxapp.au.dk bare er en frontend til de tre maskiner, bliver man bare smidt ind på en "vilkårlig" af de tre servere, som måske ikke var den man havde startet sin simulering på. Husk derfor at læse introteksten som kommer frem når man logger på serveren. Der står lidt information om hvordan man finder ud af hvilken maskine det var man havde startet sin simulering.

Et par ting det kan være nyttigt at sætte sig ind i hvis man er ny bruger af Linux:

  • tmux, terminal multiplexer. En form for "remote desktop" bare for terminaler. Meget nyttigt til at starte en simulering fra kommandolinien og så logge ud af tmux og helt ud fra LinuxApp. Så kan man senere komme tilbage til LinuxApp, og få tmux til at genoptage den terminal session man startede tidligere, så er man tilbage til det man kørte sidst.
  • scp (secure copy), kopiering via SSH (kommandolinie) eller et andet program til at føre filer frem og tilbage fra din PC til LinuxApp
  • Er man Windows bruger vil Moba Xterm sikkert være en god ide (googl navnet, vi installerer den normalt, men kan også køres portabelt, i.e. uden installation). MX har den fordel at den giver SSH til Windows, samt tillader at vinduer fra LinuxApp (fx Mathematica) kan sendes til Windows.

Ellers kom og spørg

MATH 2016

MATH i sommeren 2016 reduceret vores Linux servere ret kraftigt. Når vi er færdig med oprydning skal man ikke forvente at der er meget mere end en enkelt Linux server tilbage som MATHs brugere har generel adgang til. (Der vil også være andre, som dog er til speciel brug med begrænset adgang.)

Grundet AUs generelle netværks politik vil det fremover ikke længere være muligt at forbinde til Linux hos MATH vis SSH. Man skal fremover verificere over for AU at man faktisk skal kunne have adgang til AUs interne netværk. Dette gør man enten ved at være på AUs kablede netværk i kontorer (bemærk at man skal ikke forvente at auditorier eller fx vandrehallen giver adgang til AUs interne netværk), eller ved at logge ind via VPN. Fremadrettet skal man se VPN som en adgangsportal til at kunne tilgå AUs netværk.

  • Læs mere om VPN, AU-ACCESS kan anvendes af VIP og ansattee, ST er kun for ansatte.

Efter man har logget sig på AUs interne netværk via VPN, kan man efterfølgende anvende SSH til at forbinde til relevant Linux server. Bemærk at visse services er ikke tilgængelige for AU-ACCESS VPN, fx Mathematica licensserveren.

Elrond

Maskinen elrond.math.au.dk er kan indtil videre anvendes til at tilgå MATHs eget Legacy Linux system. Maskinen er nogenlunde kraftig og kan derfor fint anvendes til fx længere R simuleringer eller lignende. Husk dog at der er andre end dig som bruger maskinen.

Føler man at et program mangler på Elrond er man meget velkommen til at sende en mail til Lars Madsen (daleif@math.au.dk), maskinen er sat op meget skrabet.

Brugernavn og password til maskinen er NFIT brugernavn og password. Det kræves desuden at man er registreret til at skulle have adgang til MATH. Hvorvidt denne brugernavn+password kombination vedbliver på Linux systemerne er pt ukendt.

Bemærk: Nye studerende (fra sommeren 2016) skal ikke forvente at få adgang til Linux systemerne (de bliver ikke oprettet med NFIT brugernavn/password). Hvordan adgangen skal være fremadrettet er pt ikke besluttet.

Det anbefales at man stille og roligt flytter sine aktiviteter over til LinuxApp i stedet.

NB: Elrond udfases i løbet af 2019.

114780 / i31