Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Matematik BlackBoard tips Tilføj/fjern bruger fra gruppe

Tilføj/fjern bruger fra gruppe

NB: i denne skrivelse vil vi henvise til de engelske navne i BB, altså de navne tingene har når man har valgt engelsk, som interface sprog.

Basis

ST har valgt at man nu implementerer (i hvert fald nogle af) holdene i BB via grupper på kursushjemmesiden.

Instruktorer tilføjes derfor kursushjemmesiden, som brugere med rollen Teaching assistant.

Herefter tilføjes den givne instruktor til det hold han/hun skal instruere.

Den enkelte instruktor har selv (med Teaching assistant rollen) muligheden for at tilføje sig selv til en gruppe.

Om at tilføje en person til en gruppe

Dette anvendes både til at tilføje brugere og instruktorer til en gruppe.

Dvs. hvis en studerende ønsker at skifte hold/gruppe, så kan instruktoren gå ind og fjerne vedkommen fra et hold/gruppe og tilføje vedkommende til et andet.

Grupperne findes under Users and groups i Course Management modulet.

  • Groups giver interface til grupperne
  • Users er alle brugerne

Husk: En bruger skal være i Users for at kunne tilføjes en gruppe. Så det er en ide at man starter med at tilføje alle instruktorerne med rollen Teaching assistant, som brugere på kurset.

Se Tilføj bruger.

Bør kun anvendes til instruktorer etc. De studerende skal tilføjes fra centralt hold. Hvis den studerende ikke er blandt brugerne, skal vedkommende tale med Maiken.

Tilføj bruger til gruppe

I Course Management, gå til Users and Groups

g02

og vælg Groups.

Det nemmeste er nu at vælge All Users i øverste højre hjørne

g03

Så kan vi søge blandt alle tilmeldte brugere.

Et par hints til søgningen

  • Sørg for at anden dropdown er Contains, ellers får man ikke noget resultat.
  • Sæt flueben ved Show all users regardless of role, ellers får du problemer med at finde instruktorer etc.
  • NB: Username henviser til AUID nummer (det har ikke noget med fx årskort) at gøre

Når man har fundet brugeren, fører man bare musen hen over vedkommendes række i søgeresultagerne, så dukker der et ekstra interface op, + Add group

Tryk og man kan vælge blandt de grupper som er tilgængelige.

Tryk Submit for at gemme. Derefter forsvinder søgebegrænsningen.

That is it.

Slette en bruger fra en gruppe

Søg som ovenfor. Dvs. Users and groups » Groups » All users

I gruppekolonnen kan man se de grupper brugeren er medlem af. Bare tryk på X-et i navnet på gruppen for at fjerne vedkommende fra gruppen.

 

 

111062 / i31