Diverse små tips

Studerende som ønsker at skifte øvelseshold

Den studerende skal koordinere dette med instruktorerne på de to hold. Den gamle instruktor skal fjerne den studerende fra brugerlisten på det gamle øvelseshold, og den nye instruktor skal tilføje vedkommende.

Materiale kun til kursusadmins

I AULA havde mange ved MATH tradition for at lægge kildekoder (.tex filer) til fx ugesedler op i AULA, men skjult for brugerne. Så var det nemt at give disse videre til den næste som skulle have kurset.

BB kan noget tilsvarende. Til hvert kursus finder man punket Content Collection i menuen til venstre. Folder man den ud finder man oftest fire punkter.

  1. Kursets egne filer
  2. Dine filer
  3. Filer til alle kurser
  4. Filer til alle organisarioner

Brug nummer 1, så hører det direkte til kurset selv, og kan tages med over næste gang man kører kurset.

Anvend Upload punktet i menuen til at uploade.

Tip: Punktet Download Package i Uploads dropdown-menu er faktisk til at uploade fx ZIP filer (dårligt navn).

Ting som ligger i Content Collection er som udgangspunkt skjult for brugerene. Det er først når man på en af sine sider, laver et link til en fil, at den studerende kan se filen.

108689 / i31