Noter

Arbejdsskader

  • 15/04-2002: Ingen arbejdsskader er registrerede

Retningslinjer

15/04-2002: Ingen særlige retningslinjer.

20/01-2004: Områdesikkerhedsudvalget indskærper

  • Løse ledninger skal hænges op eller fastgøres i kabelbakker el.l.
  • Papirkurve skal placeres på en måde, så de er nemt tilgængelig for rengøringspersonalet.
  • Brugt service skal snarest muligt bringes tilbage til de kantiner, hvorfra det er lånt. Underviserne bør også bringe opfordringer til de studerende herom.
  • Der skal gennemføres en grundig oprydning på arbejdspladserne, således at det er muligt at gøre effektivt rent. Det kan være en løsning at flytte løse genstande og papir, der ikke bruges dagligt ind i skabe.

Det er et påbud fra Arbejdstilsynet.

19/12-2005: HSU har vedtaget retningslinjer for graviditetspolitik.

26/11-2007: Der er indført rygepolitik rygepolitik.
 

99559 / i31