Kontrol

01/02-2007: Næste sikkerhedsgennemgang

Indretning

Maskiner

Materialer

Andet

19/08-2003: Sikkerhedsgennemgang

Indretning
    Skærmarbejdspladser: Der er kommet flere hæve-sænkeborde.
    Belysning: Markiser er reparerede.

Maskiner
    Kopi/print: Dårlig udluftning i H.2.20.
    Bogelevator: Er besigtiget, men dokumentation mangler.

Materialer

Andet
    Bibliotek: Brandslukning bør diskuteres.

09/10-2002: Sikkerhedsgennemgang

Indretning
    Skærmarbejdspladser: Der mangler hæve-sænke borde.
    Belysning: Problemer med sollys og refleks.
 
Maskiner
    Kopi/print: Intet at bemærke.
    Bogelevator: Er besigtiget.

Materialer

Andet

99561 / i31